icon

ไม้มงคลประจำบ้าน

posted on 29 Feb 2012 18:48 by landscaping
การปลูก ต้นไม้มงคล ไว้ในบริเวณบ้านนั้น อันดับแรก คงต้องดูเรื่องทิศทางที่จะปลูกกันก่อนค่ะ ตามตำราโบราณท่านว่าเอาไว้ว่า หากปลูกไม้มงคลไว้ทางทิศต่าง ๆ กันก็จะได้อานุภาพของไม้นั้น ๆ แตกต่างกันไปด้วย แต่ละทิศให้คุณแก่ผู้ปลูกอย่างไรและควรปลูกต้นอะไรบ้าง ลองมาดูกันนะคะ

ทิศเหนือ

     -- ทิศนี้ให้ปลูก ต้นพุทรา หัวว่าน ค่ะ จะช่วยป้องกันอาคมและเวทย์มนต์ต่างๆ