icon

หลักการจัดสวนแบบญี่ปุ่น มีดังนี้

1.) สวนญี่ปุ่น นั้นมีหลักเกณฑ์แบบแผนแน่นอน มีชื่อเฉพาะในแต่ละแบบสร้างสวนรอบ ๆ  ตัวบ้านและไม่นิยมปลูกต้นไม้ติดตัวบ้าน ซึ่งโดยทั่วไปนิยมจัดสวนไว้ทางทิศใต้ของตัวบ้าน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะ ว่า สวนญี่ปุ่น จะวาง ตำแหน่งจุดเด่นของสวน (Highlight) ไว้ในที่ซึ่งคนในบ้านสามารถมองเห็นได้ ตามคติการจัดสวนแต่โบราณ คือเอาคนในบ้านเป็นหลัก หรือจะเรียกได้ว่าจัดสวนเพื่อดูเอง ดังนั้นมุมมองของสวนญี่ปุ่นจึงเป็นการมองจากภายในสู่ภายนอก ผิดกับสวนของชาวตะวันตกซึ่งมีลักษณะตรงกันข้าม คือ จะปลูกต้นไม้ชิดอาคารเพื่อให้อาคารดูดี ดูเด่น และดูสวย โดยไม่คำนึงถึงมุมมองจากในบ้าน แต่คำนึงถึงมุมมองของผู้คนที่อยู่นอกอาคารจะได้ชื่นชมและทำให้เจ้าของบ้าน ภาคภูมิใจ คือจัดโชว์ชาวบ้าน หลักการทั้งสองนี้แตกต่างกันแบบตรงกันข้าม ฉะนั้นการจัดสวนทั้งสองแบบก็ย่อมต่างกันค่อนข้างมากค่ะ


 
 
2.) สวนต้องสร้างทางทิศใต้ของตัวบ้าน
 
 
 
 
3.) กระแสน้ำในลำธารจะต้องไหลจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก 
 
เพราะเชื่อว่าทิศตะวันออกเป็นทิศบริสุทธิ์จะนำสิ่งมลคลเข้าบ้าน ส่วนทิศตะวันตกก็จะนำพาสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากตัวบ้านไปอ่ะนะคะ
 
 
 
 
4.) สวนญี่ปุ่นจะต้องมีภูเขาหรือเป็นเนินดิน สลับกับพื้นที่ราบอาจจะมีน้ำตก สระน้ำ  
ลำธาร ฯลฯ โดยย่อส่วนลงมาจัดไว้ในสวนทั้งหมด มีตะเกียงหิน 
 
 
 
 
5.) การจัดต้นไม้จะต้องจัดให้เลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด แต่ไม้พุ่มนิยมตัดแต่ง 
เป็นพุ่มกลม ๆ ล้อเลียนลักษณะของหิน  
 
 
 
 
6.) นำประเพณี วัฒนธรรม ปรัชญาต่าง ๆ ลัทธิทางศาสนา เข้ามารวมอยู่ในสวน  เน้นความร่มรื่นเงียบสงบไม่ใช้ไม้ดอกที่มีสีสันสะดุดตา นิยมใช้พันธุ์ไม้ที่มีสีเขียวตลอดปี ไม้แคระ  และนิยมใช้สนเป็นฉากด้านหลัง

Comment

Comment:

Tweet

Archives