icon

“จัดสวน” ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่การจัดสวน

ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดสวน อาจขอคำแนะนำจากร้านรับจัดสวน บริษัทรับจัดสวน รับออกแบบสวน หรือร้านจัดสวนหย่อม ได้ โดยเริ่มจากการเก็บวัชพืชและขยะในบริเวณที่จะทำการจัดสวนออกให้หมด เพื่อไม่ให้มารบกวนพรรณไม้ที่เราจะทำการปลูก จากนั้นให้เตรียมดินสำหรับการจัดสวนโดยทำการตรวจสอบชนิดของดินว่าเป็นดิน ชนิดไหน เช่น ดินร่วน ดินทราย หรือดินเหนียว แล้วเลือกพรรณไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินชนิดนั้นมาปลูก และก่อนปลูกควรผสมดินด้วยปุ๋ยธรรมชาติแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน เพื่อช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับดิน เสร็จแล้วจึงทำการปรับพื้นที่ในการจัดสวน เป็นการปรับระดับของดินให้มีความลาดเอียงเหล็กน้อยเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง บริเวณโคนต้นไม้มากเกินไป เพราะอาจทำให้ของรากต้นไม้เน่าจนต้นไม้โตได้ไม่เต็มที่หรือตายได้

จัดสวน

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (27.55.5.49|27.55.5.49) on 2014-10-29 14:48

Archives