icon

อาจจะกล่าวได้ว่า การจัดสวนก็คล้ายกับการเขียนภาพสี นั่นเองค่ะ ซึ่งภาพที่ออกมาจะสวยงามหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการจัดวางสิ่งต่าง ๆ การรู้จักธรรมชาติของพรรณไม้ รวมไปถึงสีสัน รูปทรงของลำต้น ตลอดจนการดูแลรักษาพรรณไม้เหล่านั้นด้วย
การวางแผนที่ดี หรือการ ออกแบบสวน ที่สวยงามนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือ สวนจะต้องมีความเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นสวนแบบประดิษฐ์หรือสวนแบบธรรมชาติ มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างจุดต่าง ๆ ตลอดจนให้ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่นั้น ๆ ได้ตามความต้องการ
ผู้จัดสวนควรที่จะวางแผนในการจัดวางภูมิทัศน์ของสวนในบ้านเสียตั้งแต่เนิ่น ๆ เริ่มตั้งแต่การวางแนวคิด การออกแบบเลือกสไตล์ของสวน การเลือกลักษณะพืชพันธุ์ไม้ และการวางองค์ประกอบของสวน
โดยเฉพาะสวนที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ เช่น สระน้ำ น้ำพุ น้ำล้น หรือบ่อปลา ซึ่งควรจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีทั้งสิ้น เพื่อให้คงสภาพความสวยงามได้ยาวนาน ก็ควรจะได้รับการออกแบบวางระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการระบายน้ำ การทำความสะอาด ระบบน้ำสำหรับพืชไม้น้ำ เอาไว้ตั้งแต่ต้น


 

ในตอนหน้า บล้อกสวนแสนรัก จะได้นำเรื่องราวของคำแนะนำในการเลือกพรรณไม้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างที่สองในสวนมาฝากกัน อย่าลืมกลับมาติดตามชมบล้อกสวนแสนรักได้ใหม่ในตอนหน้านะคะ

Comment

Comment:

Tweet

Archives