icon

การปรับพื้นที่รวมไปถึงการขุดและการถม ก็เพื่อให้ได้ระดับที่ต้องการสำหรับการจัดสวนนั่นเองค่ะ ซึ่งการปรับพื้นที่มีจุดมุ่งหมายหลายอย่าง เช่น ควบคุมการพังทลายของดิน ขุดดินเพื่อทำสระหรือบ่อเลี้ยงปลา ปรับปรุงรูปร่างหรือลักษณะดินของพื้นที่นั้น ๆ  โดยการปรับพื้นที่สามารถใช้เครื่องมือได้หลายชนิด นับตั้งแต่ พลั่วมือ คราด จอบ เสียม หรือหากคุณมีพื้นที่ที่จะทำการจัดสวนค่อนข้างกว้าง ก็อาจจำเป็นต้องใช้รถแทรกเตอร์ขนาดต่าง ๆ และรถปรับดิน ซึ่งหากเป็นเครื่องมือใหญ่ก็คงต้องใช้บริการของผู้รับจ้างหรือนักจัดสวนที่ มีความชำนาญงานในด้านนี้มากกว่าน่ะนะคะ


 
 
 
เมื่อ มีการปรับพื้นที่และวางตำแหน่งท่อระบายน้ำ,ท่อน้ำ,ท่อไฟ ภายในบริเวณที่จะจัดสวนเรียบร้อยแล้ว เราควรจะคลุมพื้นที่นั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ เพราะจะช่วยป้องกันการชะหน้าดินของฝนและลม ซึ่งอาจจะปูหญ้า ปลูกต้นไม้ หรือทำทางเท้าก็ได้
 
 


จัดสวน

Comment

Comment:

Tweet

สวยงามครับ

#1 By paitoon (49.48.148.223) on 2013-08-15 10:18

Archives