icon

"การออกแบบสวน" เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การดูแลรักษาสวนง่ายหรือยากอ่ะนะคะ หากเจ้าของสวนไม่มีเวลาจะเอาใจใส่ดูแลรักษาสวนมากนัก ก็ควรจัดสวนให้ดูแลรักษาได้ง่าย โดยการเลือกใช้พรรณไม้ที่ไม่ต้องการดูแลมาก ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี และค่อนข้างเจริญเติบโตช้า แต่หากเจ้าของสวนเป็นคนรักธรรมชาติ มีเวลาให้กับ สวน และมีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับพรรณไม้ต่าง ๆ อยู่เสมอ การออกแบบจัดสวนก็สามารถเลือกใช้พรรณไม้แปลก ๆ ที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลรักษามากได้ค่ะ


 

นอกจากนี้การ ออกแบบจัดสวน ควรจัดให้เหมาะสมกับการเข้าไปปฏิบัติงานในการดูแลรักษาได้ง่ายด้วยนะคะ เพราะการจัดสวนนั้น เป็นการจัดวางสิ่งมีชีวิต ที่มีการเจริญเติบโตและต้องการการดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากปล่อยทิ้งให้สวนนั้นเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติสักระหนึ่ง พรรณไม้ต่าง ๆ จะเจริญเติบโตมากเกินไป สวนที่เคยสวยงามในครั้งแรกก็อาจเปลี่ยนเป็นเสื่อมโทรมหรือเปลี่ยนสภาพได้ค่ะ ดังนั้นการดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สวนนั้น คงความสวยงามให้เราได้ชื่นชมและใช้งานได้นานที่สุดอ่ะนะคะ
Comment

Comment:

Tweet

ดีค่ะสวยดีน่ารักมากค่ะbig smile

#1 By chu (103.7.57.18|202.29.48.250) on 2012-11-19 09:10

Archives