icon

จัดสวน

posted on 28 Feb 2012 16:53 by landscaping

จัดสวน

จัดสวน

“จัดสวน” การออกแบบสวนสวยให้กับบ้านของคุณ

การจัดสวนสวยภายในบ้าน เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยเสริมความโดดเด่น และบรรยากาศที่รื่นรมย์ของบ้านได้เป็นอย่างมาก การจัดสวนด้วย พันธุ์ไม้นานาชนิด จะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับบ้าน ดังนั้นหากเราจะทำการจัดสวน จะต้องพิจารณาถึงพรรณไม้ที่เลือกมาปลูกในสวน ซึ่งอาจขอคำแนะนำจากบริษัทรับจัดสวน หรือบริษัทรับออกแบบสวนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นพิเศษ พรรณไม้แต่ละประเภทนั้น จะมีความเหมาะสมแต่ละแบบสวนที่ไม่เหมือนกัน เช่น พรรณไม้พุ่ม เหมาะสำหรับการจัดสวนที่ปลูกเป็นแนว ตัดแต่งพุ่มให้เป็นรูปทรงสวยงาม พรรณไม้คลุมดิน เหมาะสำหรับปลูกประดับจัดสวนหน้าดินให้เป็นระเบียบ พรรณไม้เลื้อย เหมาะสำหรับการจัดสวนที่มีซุ้มหลังคา หรือซุ้มระแนงไม้เป็นส่วนประกอบ พรรณไม้ยืนต้น เหมาะสำหรับปลูกจัดสวนเพื่อต้องการร่มเงา และสุดท้ายพรรณไม้น้ำ เหมาะสำหรับการจัดสวนที่มีบ่อน้ำเป็นส่วนประกอบ เพื่อสร้างสวนหย่อม หรือการจัดสวนที่สวยงาม น่าพักผ่อน สบายตา อาจเพิ่มเติมในเรื่องของการวางทางเดินเท้าเป็นพื้นระแนงด้วยก็ได้

จัดสวน

Comment

Comment:

Tweet

Archives